初中语文

中考语文冲刺卷二

时间:2016-11-24 13:46:37  作者:  来源:网络转载  查看:170  评论:0

 一、积累与运用(共20分)

 1、读拼音写汉字,给加点字注音。(3分)

 我们党领导人民奋斗八十年的峥嵘岁月和光荣业绩,如同一幅________ (wēiyí)而又气势________(pánɡbó)、雄浑而又绚( )丽多彩的画卷,展现在世人面前。

 2、下列各句中,加点的成语使用不恰当的一句是()(3分)

 A.日本首相小泉再次参拜靖国神社,他的恣意妄为更是激怒了中国及亚洲各国爱好和平的人民。

 B.某建筑公司会计程某,为填补贪污挪用公款的亏空,不惜再次把巨额公款投入股市,她的这种做法无异于饮鸩止渴。

 C.美国黑人电影明星福克斯和弗里曼在第七十七届奥斯卡奖角逐中当仁不让,分别夺得最佳男主角奖和最佳男配角奖。

 D.现在一些电影电视出了名之后常常还拍续集,但往往给观众以狗尾续貂的感觉。

 3、下列各句中,没有语病的一句是()(3分)

 A.那是一个寒风料峭的严冬日子,那间屋子冷若冰窖,我们身体上穿着大衣,还冷得头皮发麻。

 B.电影《无极》上映以后,郭敬明的同名小说也备受青睐,观众认为其画面精美,善于营造视觉氛围。

 C.一个人在学习与生活中是否浮躁,关键在于他的使命感、理想志趣及品格修养强不强。

 D.有的同学很想学好数理化和语文外语等基础课程,而常常把与这些课程密切相关的逻辑思维的训练忽视了。

 4、古诗文填空(4分)

 李清照的《武陵春》运用新奇的比喻写愁,化抽象为具体,被称为“创意出奇”的句子是, 。

 请再写一联与愁有关的诗歌: ,。

 5、名著阅读(4分)

 根据《语文课程标准》的要求,你一定读了不少文学作品,积累了不少知识,请从以下名著中选出其中一部:《简•爱》《钢铁是怎样炼成的》《格列佛游记》《红岩》《骆驼祥子》《青春之歌》,完成下列题目。

 ①名著《 》你最喜欢的一个情节(60字左右)

 (2分)

 ②写出你对这部小说的推荐词(30字左右) (3分)

 6、柳宗元在描述小石潭的景色中隐含了他遭贬谪之后的苦闷抑郁之情,像这种写景寓情表达心志的文言名篇有很多。请联系《醉翁亭记》、《岳阳楼记》和《桃花源记》三篇中的一篇,以“小石潭凄寒幽静”为上句,写出下句使之成为一组对偶句。(2分)

 上句:小 石 潭 凄 寒 幽静

 下句:_____________________

 二、现代文阅读(共22分)

 阅读下面的作品,完成7—10题。(12分)

 布 鞋

 贾梦玮

 ①如今住在城里,每天回到家中,我所做的第一件事竟是换鞋,换上妈妈亲手做的布鞋。白的千层底,黑的鞋面鞋帮,白是纯白,黑是全黑,不事雕琢,不加修饰;软和,抱脚,透气,脚又成了我的脚,我又成了我。场面上,我们都穿着皮鞋,走起路来咯登咯登的,气派,光彩。但是否舒服,我们每个人心里都明白。现在有不少人开始放下架子,穿布鞋了,布鞋店的生意开始红火起来。但鞋店里卖的布鞋是机器生产出来的,看着那千“鞋”一律的呆头呆脑的模样,我总觉得不是那么回事。我妈做的布鞋,只只有个性,双双有灵气,穿着妈妈亲手做的布鞋,我心里才觉得安妥。

 ②妈妈做布鞋的工序流程我是极熟悉的。先是收集零碎的布块,实际上是将不能再穿的衣服剪成块块,将它们洗净晾干;然后将它们一层一层地糊起来,放在太阳底下晒干,做成浆布;再依照鞋底、鞋帮的纸样将大块的浆布剪开。接下来就是做鞋底、鞋面。将剪好的做鞋底的浆布叠到约一寸后,用崭新的白棉布上下盖面,嵌边,再把整个的鞋底用密密的针线订。鞋面上罩黑棉布,白棉布走边。最后是上帮,一双布鞋便做成了(此处命题者略有删节)。

 ③说起来容易做起来难,这话也适用于布鞋。跟做劳斯莱斯汽车一样,做鞋也需要模型。脚有长短、肥瘦、厚薄,有各样的形状,每个人的左右脚又都不完全一样,因此需要各种鞋样。我妈有一本“毛选”,里面夹满纸鞋样,“毛选”已经磨得不成样子了,鞋样依旧平整鲜亮。这些鞋样有的是继承别人的,有的却是我妈的创作。当然,这里面为我创作的最多,从我一生下来一直到我的大脚成形的鞋样都还保存着,有单鞋的,也有棉鞋的,单鞋有方口的也有圆口的,棉鞋有系带的也有不系带的。从妈妈的鞋样,我可以清晰地看到我成长的“足迹”。雨天或农闲时,村里的妇女经常来向我妈取样,请教,切磋。对于农村妇女来说,针线活做得如何,关系重大,而做鞋是重中之重。鞋底的针脚既要密,又要均匀。上鞋帮更有考究,既要平整又要抱脚,后跟不能太陡又不能太缓,太陡了不好穿,太缓了不跟脚。我妈妈、奶奶、姑姑都是远近闻名的做鞋高手。跟我妈切磋得最多的当然是我奶奶。作为婆婆,对儿媳的手艺自然要评点指教一番,但奶奶对妈妈手艺的嘉许以及其他种种复杂的微妙心理,我是早就从奶奶的表情中看透了的,据说,我奶奶当初选我妈做儿媳时,先看的是我妈做的鞋然后才是人。如今,90多岁的奶奶已经没有做布鞋的精力,但摩娑着妈妈给我做的布鞋,她还是免不了要指点两句。在我的印象里,不管奶奶说得对不对,妈妈总是抿嘴微笑的。

 ④下雨天,门外挂着雨帘,或是夜晚,外面偶尔传来几声狗吠,昏黄的油灯下,妈妈一手拿着雪白的鞋底,一手捏着针,针引着线,线牵着鞋底。妈妈微微侧过头,油黑乌亮的发辫垂挂一边,然后将针呈约15度左右的角在头皮上擦一下,又擦一下:这是我童年和少年时代最熟悉的风景。从前每次过年,妈妈都要为我做一双新的布鞋,黑白分明的布鞋成了过年的标志之一;不只是我有,爸爸和弟弟都会有一双,都是妈妈亲手做的。但在相当一段时间内,像许多从小只能穿布鞋的农村小孩一样,我对布鞋是很不以为然的,我羡慕的是穿皮鞋、球鞋甚至胶鞋的小孩。但是妈妈没钱买鞋,她只能给我做,千千针、万万线。后来我出外工作,妈妈每年仍然要为我做一双布鞋,虽然布鞋店里有的是布鞋卖。我的脚现在是44码,要将这样大的鞋做好,实在不是件容易的事。老家昏黄的油灯下,瘦小的妈妈拿着针给我做布鞋——用她的话说,简直像抱着一条小船——她必定还是像过去一样习惯性地微微侧过头,将针在头上擦一下,又擦一下,只是,妈妈的头发已经不再丰盛乌黑。

 ⑤妈妈60多岁的人了,眼神精力都渐渐不济。今年,我几次给家里写信,让妈妈多为我做几双布鞋,单鞋、棉鞋都要。妈妈觉得还能再为儿子做点事情,自然很高兴。在这一点上,她是不明白我这做儿子的心思的:我是想趁她还能做鞋的时候,为我多做几双存着,留着以后慢慢穿。我这自私的儿呀!

 选自《散文选刊》2002年第5期

 7、在“我”心目中,布鞋已不再是一种普通的鞋了,它含有深刻的含义,请说说你的理解。(2分)

 8、本文在写作手法和语言表达上看似极为平常,但仔细品味有一种“举轻若重”的感觉,请你从写作手法或语言表达方面来谈谈阅读鉴赏的体会。(3分)

 9、读第①段划线一句,请你说说为什么“穿着妈妈亲手做的布鞋,我心里才觉得安妥”?(3分)

 10、对这篇散文的阅读赏析,不准确的两项是(4分)( )

 A、第②段写妈妈做鞋的工序写得十分细致,这样写主要是为了突出母亲对儿子的爱心,与“慈母手中线,游子身上衣”有异曲同工之妙。

 B、第③段中写“毛选”中夹着的妈妈创作的各式鞋样,作者说:从妈妈的鞋样,我可以清晰地看到我成长的“足迹”。这“足迹”体现了一个慈祥的母亲对儿子的教育过程及儿子对母亲教育培养的感激之情。

 C、第③段中“但奶奶对妈妈手艺的嘉许以及其他种种复杂的微妙心理……”这“微妙心理”既有自己当年相中的儿媳的手艺令她欣喜与宽慰,又有一丝已力不从心的嫉妒心理。

 D、第⑤段中写“我”要妈妈多做些鞋,留着以后慢慢穿。这不是作者自己所说的“自私”,而是儿子对母爱的另一种表达。

 E、第④段描写下雨天,昏黄的油灯下妈妈缝鞋底的情景的细节。这好像是电影中的特写镜头,妈妈的形象在这里得以集中的描写与刻画。

 阅读下面文章,完成第11——14题。(10分)

 生命之琴

 ①无论如何,你要相信自己是一架琴。

 ② 你的价值,决定于你自己在多大程度上解放你自己,创造你自己。你的旋律,可以由你自己的手把握,你的基调,可以由你自己的心制定。

 ③ 你是平平淡淡,抑或你是轰轰烈烈,只在于你自己如何去选择;你是停滞沉寂,抑或你是奔腾呼啸,只在于你自己怎样去作为。

 ④作为谁都一样,无法回避失望和难堪;谁都一样,难以穿越时间和空间。但这一切,都不能成为停止展现你自己的理由。

 ⑤不管天有多高,海有多蓝,路有多远,你的生命之琴,总是可以凭借自身的音阶,去一步步逼近。高山流水,你可以做到;浩然之气,你可以做到;直至不朽的绝唱,你也可以做到。

 ⑥ 最可怕的是某种成功后,你停止了创新,而去不断重复自己。不断重复自己,即使再美丽动人,即使曾辉煌一时,也会渐渐失去魅力。

 ⑦任何时候你都要警醒自己,做一架有着流畅鲜活清纯声响的琴,做一架不断为众人增添美好的优秀的琴。

 11、把第 ②段中的划线句子改成不用比喻的句子,句式与前面加点句基本一致。(3分)

 12、第 ⑤段中三个加点的词语分别写了哪三种不同的人生追求?(3分)

 ①高山流水

 ②浩然正气

 ③不朽的绝唱

 13、请概括出本文的基本观点。(不超过30字)(2分)

 14、读了本文之后,你一定有所感想吧,请你用恰当的语言把这种感想表述出来。(2分)

 三、文言文阅读(共18分)

 阅读下面的文言语段,完成15——18题(9分)

 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

 宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内个异法也。

 15、根据上文语段完成下面填空。(2分)

 有人说:读李密之《陈情表》而不下泪者,非孝子也;读之《 》而不下泪者,非忠臣也。

 16、解释下列句中加点词。(2分)

 ①陟罚臧否( ) ②若有作奸犯科及为忠善者()

 17、翻译文中划横线句子。(3分)

 18、文段中作者向后主刘禅提出了两条建议,各用四个字概括。(2分)

 ① ②

 阅读下面的文言语段,完成19——21题(9分)

 信数与萧何语,何奇之。至南郑,诸将行道亡者数十人,信度何等已数言上,上不我用,即亡。何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:“丞相何亡。”上大怒,如失左右手。

 居一二日,何谒上。上且怒且喜,骂何曰:“若亡,何也?”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。”上曰:“若所追者谁?”何曰:“韩信也。”上复骂曰:“诸将亡者以十数,公无所追。追信,诈也。”何曰:“诸将易得耳,至于信者,国士无双,王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。顾王策安所决耳!”王曰:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎!”

 (选自《史记•淮阴侯列传》)

 19、下面各句加点词语的意义和用法与例句相同的一项是()(3分)

 例句:诸将亡者以十数

 A.不及以闻

 B.以光先帝遗德

 C.不以物喜,不以己悲

 D.子墨子解带为城, 以牒为械

 20、下列句子加点词意思不同的一项是()(3分)

 A.信度何等已数言上 孤不度德量力

 B.丞相何亡 若亡,何也

 C.大楚兴,陈胜王 王必欲长王汉中

 D.诸将行道亡者数十人 马无故亡而入胡

 21、回答下列问题。(3分)

 ①文中的“上”指的是(写出姓名)(1分)

 ②后人根据这段历史故事概括出一个典故,它是(2分)

 四、作文(40分)

 22、仔细阅读下面一幅漫画,根据要求作文

 要求:

 (1)请根据漫画的含义,选择一个合适的角度,写一篇600字以上的文章;

 (2)文体自选;

 (3)题目自拟;

 (4)不得抄袭。

 中考语文冲刺卷二答案:

 一、积累与运用:

 1、逶迤 磅礴 xuàn(各1分)

 2、C(3分)

 3、D(3分)

 4、只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流等等(每个空格1分)

 1、 示例

 如:《格列佛游记》 情节:格列佛游历到小人国的时候,一次皇后寝宫失火,格列佛急中生智,撒了一泡尿,就机智地灭了大火。(2分)

 推荐词:这篇小说想象奇特,辛辣的讽刺,令人百看不厌。

 如:《钢铁是怎样炼成的》推荐词:保尔以及他的战友形象丰满又崇高,其生命意志是在血与火当中炼就的,那种伟大的人格精神在今天浮躁的世俗生活中更能够激励着你我他。(3分)

 说明:“学生可从小说情节、主题、人物形象、艺术手法等方面推荐,若只是介绍某个故事情节,则不得分。可根据语言表述按质给1分。

 6、琅琊山蔚然深秀;岳阳楼壮美雄奇;桃花源和平宁静(2分)

 说明:结构必须是主谓句式,谓语部分最好是形容词构成的并列性短语,如果是其他词性和结构,只要能够搭配的也可以。

 二、现代文阅读

 7、这布鞋象征(体现、蕴含)着一种淳朴真切,普通而伟大的母爱,也意味着儿子对这种母爱深切的感激与怀恋之情。(2分)

 说明:只要写出其中的一方面就给满分。

 8、 写作手法:①没有起伏的情节,也没有着力去刻画人物形象,在平平实实的叙述与描写之中,把对母亲往事的回忆与“我”的感悟之情自然地融为一体。②善于运用细节描叙与情境创设,突出了母亲做鞋之艰辛,更是突出了布鞋之份量,母爱之深沉。(宽一点,大体能够讲到一点即可)

 语言表达:①文章语言朴实、自然又真切,虽毫无雕饰、不作渲染,但作者对母爱的深味之情蕴含其中。②全文所用的基本上都是叙述与描写性语言,很少有抒情与议论的句子,这样更适合本文内容与人物形象特点主旨。(宽一点,大体能够讲到一点即可)(3分)

 9、因为这布鞋的针针线线深含着朴实而又淳真的母爱,有母爱相随,不管处于怎样的境地,面对怎样的状况,心中都会踏实的。(3分)

 10、A、B(各2分)

 11、你的生活态度和命运取决于在多大程度上设计你自己,把握你自己。(3分)

 说明:句式必须大体符合前句,不能用比喻。(句式1分,不用比喻且表述基本正确得2分)

 12、①淡泊名利,超然物外。②责任感强,舍生取义。③为人类做出重大贡献。(各1分)

 13、一个人的价值在于创造自己,展现成功,不断进取,永葆青春。(2分)(能写出四点中的某一点就给1分)

 14、言之有理即可,根据语言表述按质给分。(2分)大体要围绕对生命(人生)的意义在于不断地创造,克服人生的种种艰难险阻,保持生命的鲜活去谈。如果只是抄录原文的不给分;只谈一般意义的,如做贡献、奋斗等一般给予1分。

 三、文言文阅读

 15、诸葛亮 《出师表》(各1分)

 16、善恶 法律条文(各1分)

 17、实在应该扩大您圣明的听闻,来发扬光大先帝遗留的美德。(3分)

 说明:关键词:开张 圣听 以光

 18、广开言路 赏罚分明(各1分)

 19、D(3分)

 20、B(3分)

 21、刘邦(1分) 萧何月下追韩信(2分)(若只写萧何追韩信亦可)

 作文:参考中考与高考评分标准


相关评论
加载中
CopyRight 2016 中华作业大全 Inc.All Rights Reserved.